Zaświadczenia ze zdarzeń drogowych

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych

3 marca 2022 r. uległy zmianie zasady wydawania przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu zaświadczeń o zdarzeniach drogowych. Zainteresowane osoby chcąc uzyskać informację o stanie sprawy zobowiązane są do złożenia wniosku i uiszczenia opłaty skarbowej.

Zaświadczenia o zdarzeniach drogowych – zgodnie z art. 217 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego – wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku do Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu (wzór wniosku w załączniku poniżej).

Warunkiem wydania zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej określonej w ustawie o opłacie skarbowej, wynoszącej 17 złotych.

Organem właściwym w sprawie przyjęcia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia jest Urząd Miejski w Bieruniu. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Bieruniu

ul. Rynek 14

nr konta: 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563 (ING Bank Śląski S.A.)

z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Bieruniu".

Wnioski o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale) przyjmowane są od osób zainteresowanych w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bieruniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu. W innych godzinach wnioski można składać u oficera dyżurnego KPP w Bieruniu.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się również za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bieruniu w godzinach pracy sekretariatu. Potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod numerem 47 8527 290.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony