Wiadomości

Uroczyste obchody Święta Policji w Bieruniu

Data publikacji 21.07.2022

Wczoraj w Domu Kultury Gama w Bieruniu odbyła się uroczysta zbiórka bieruńskich policjantów z okazji Święta Policji. W tym roku uroczystość miała szczególny wydźwięk ze względu na obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Ślaskiego. Jubileusz 15-lecia powstania obchodziła też Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu. Honorowym gościem uroczystej zbiórki był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk.

Tegoroczne święto jest wyjątkowe ze względu na przypadający setny jubileusz powołania autonomicznej służby policyjnej okresu międzywojennego – Policji Województwa Śląskiego. Formacja narodziła się w wyniku Powstań Ślaskich i powrotu części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej. Jej funkcjonariusze, podobnie jak stróże prawa z Policji Państwowej w wyniku II wojny światowej i napaści ZSRR na Polskę, znaleźli się w dużej części w niewoli sowieckiej, z której już nigdy nie wrócili.

Uroczystość związana z obchodami Święta Policji w Bieruniu została poprzedzona złożeniem przez kierownictwo jednostki wieńca pod obeliskiem „Dęby Pamięci” upamiętniającym aspirantów Policji Województwa Śląskiego - Walentego Piekorza i Wilhelma Spyrę, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 10.00. Meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikowi Łączykowi złożył dowódca uroczystości kom. Damian Dymanus. Po złożeniu meldunku i odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie, wypełniając rotę ślubowania do końca.

Po przywitaniu gości i policjantów uczestniczących w uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkom. Dariusz Waligóra. Szef bieruńskiego garnizonu podkreślił fakt utworzenia w październiku 2006 roku Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Z okazji 15. jubileuszu jednostki, komendant w sposób szczególny przywitał swoich poprzedników i ich zastępców, a także byłych funkcjonariuszy, dziękując im przy tym za służbę na rzecz mieszkańców powiatu. W dalszej części przemówienia nadkom. Dariusz Waligóra podziękował kierownictwu Śląskiej Policji za zaufanie, zaś samorządowcom, na czele ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim, prokuratorom, przedstawicielom służb mundurowych, podmiotów i instytucji za współpracę, życzliwość i okazywane wsparcie. Serdeczne podziękowania zostały też skierowane do pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, których praca, jak podkreślił komendant, często jest niedoceniana, ale niezmiernie ważna. Nadkom. Dariusz Waligóra gratulował mianowanym i wyróżnionym policjantom, dziękując im za trud i poświęcenie wykraczające często poza ramy służby oraz życząc satysfakcji ze służby i pomyślności.

Kolejną częścią uroczystości była ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku nowe dystynkcje otrzymało 42 bieruńskich policjantów. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, któremu asystował Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkom. Dariusz Waligóra. Dodatkowo 5 policjantów służby prewencyjnej, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza.

Z okazji Święta Policji i 15-lecia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, komendant jednostki razem ze swoim pierwszym zastępcą kom. Dariuszem Kasperkiem, wręczył gościom pamiątkowe medale oraz listy gratulacyjne, dziękując przy tym za współpracę i wsparcie w realizacji zadań Policji.

Po uroczystych wręczeniach głos zabrali: Radny Sejmiku Województwa Ślaskiego Piotr Czarnynoga, Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, za wszelkie życzenia i dowody pamięci. Z okazji Święta Policji, które przypada na dzień 24 lipca, jeszcze raz życzymy wszystkim stróżom prawa, tym awansowanym i nie tylko, samych sukcesów w codziennej służbie, zadowolenia i radości z niesienia pomocy innym.

 • Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu składa wieniec pod obeliskiem Dęby Pamięci
 • Przed obeliskiem Dęby Pamięci honory oddają, stojąc w szeregu od lewej: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Bieruniu, Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu i Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W tle, w pozycji na baczność stoją policjanci w galowym umundurowaniu
 • Uczestnicy uroczystej zbiórki. Na pierwszym planie od lewej stoją: Starosta Bieruńsko-Lędziński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu. Na drugim planie widać kierownictwo KPP w Bieruniu i mianowanych policjantów
 • Na pierwszym planie od tyłu widać policjantów w galowych mundurach. Po lewej stronie na baczność stoi dowódca uroczystości. W tle widać scenę, na której trębacz - policjant z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odgrywa melodię
 • Na pierwszym planie w lewej części zdjęcia na krzesłach siedzą: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu. Na drugim planie w rzędach na krzesłach siedzą policjanci KPP Bieruń w galowych mundurach
 • Na scenie za mównicą z herbem powiatu bieruńsko-lędzińskiego przemawia Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu. Po prawej stronie stoi policyjny trębacz w galowym mundurze i czapce z białym otokiem. W tle wyświetlany jest napis: Święto Policji 2022 oraz logo 15-lecia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i logo stulecia Policji Województwa Śląskiego
 • Mianowani policjanci w galowych mundurach siedzą na krzesłach w rzędach
 • Na scenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu wręcza akty mianowania policjantom stojącym w rzędzie na baczność
 • Na scenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu wręcza akty mianowania policjantom stojącym w rzędzie na baczność
 • Na scenie Starosta Bieruńsko-Lędziński w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu wręcza wyróżnienia policjantom stojącym w rzędzie na baczność
 • Na scenie Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wraz z zastępcą wręczają podziękowania i pamiątkowe medale gościom stojącym w rzędzie
 • Na scenie w szeregu stoją pozując do pamiątkowego zdjęcia goście którzy otrzymali pamiątkowe medale wraz z komendantami bieruńskiej jednostki
 • Na scenie Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wraz z zastępcą wręczają podziękowania i pamiątkowe medale gościom stojącym w rzędzie. Na pierwszym planie stoi Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu inspektor w stanie spoczynku Sławomir Sałbut
 • Na scenie Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wraz z zastępcą wręczają podziękowania i pamiątkowe medale gościom stojącym w rzędzie. Na pierwszym planie stoją szefowe prokuratur w Tychach i Mysłowicach
 • Na pierwszym planie stoi dowódca uroczystości. W tle widać scenę, na której przemawia Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Policjanci w galowych mundurach siedzą trzymając akty mianowania
 • Na krzesłach w rzędach siedzą uczestnicy uroczystości. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: Komendant Powiatowy Policji w BIeruniu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Przewodnicząca Rady Powiatu
 • Na pierwszym planie po lewej stronie przodem do gości stoi dowódca uroczystości. Na drugim planie widać siedzących w rzędach uczestników uroczystości.
 • Na scenie za mównicą z herbem powiatu bieruńsko-lędzińskiego przemawia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Na drugim planie również za mównicą stoi policjant - lektor. Po prawej stronie przy stojaku z flagami stoi policyjny trębacz
 • Na parkiecie sali domu kultury Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu przyjmuje życzenia od Burmistrza Miasta Bierunia
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra przyjmuje życzenia od Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu inspektora w stanie spoczynku Sławomira Sałbuta
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu przyjmuje życzenia od Komendanta Straży Miejskiej w Bieruniu
 • List Gratulacyjny i życzenia z okazji Święta Policji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna.
Treść listu:
Pan nadkomisarz Dariusz Waligóra Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu.
Z okazji Święta Policji mam przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta – w imieniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz swoim własnym – serdeczne życzenia.
W tym szczególnym dla naszej formacji dniu składam Państwu wyrazy szacunku za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Dziękuję za to, że nie zważając na trudności i niedogodności zawsze stajecie w obronie najwyższych wartości i skutecznie podnosicie poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie.
Służba policyjna to wielka odpowiedzialność i powinność wobec obywateli. Świadomość, że nasza praca przynosić będzie najlepsze efekty, gdy mieszkańcy województwa śląskiego będą nas darzyć zaufaniem, powinna motywować do działania tak, abyśmy naszą misję wypełniali coraz lepiej i efektywniej.
Życzę Państwu spełnienia wszystkich pragnień, dobrego zdrowia, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Pragnę pogratulować również wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, którzy swoją wzorową postawą w pełni zasłużyli na uzyskane awanse i medale.
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn
Katowice, lipiec 2022 rok
 • List Gratulacyjny i życzenia z okazji Święta Policji od Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza i Przewodniczącej Rady Powiatu Anny Kubicy
Treść listu:
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Szanowny Pan nadkomisarz Dariusz Waligóra Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
Z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego oraz jubileuszu 15-lecia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu pragniemy złożyć szczere i serdeczne gratulacje Policjantom oraz Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
Wasze Święto jest dla naszej lokalnej społeczności okazją, aby podziękować za rzetelną służbę, za odpowiedzialne pełnienie obowiązków dla dobra mieszkańców powiatu.
Dostrzegalna poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego i rosnące zaufanie społeczeństwa dla Policji, to wynik Waszej ciężkiej pracy. Mamy świadomość z rozmiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie policyjna służba i dlatego z pełnym uznaniem odnosimy się do wysiłku, który wkładacie w swoją niebezpieczną pracę. 
Życzymy Wszystkim funkcjonariuszom z naszej Komendy Powiatowej Policji satysfakcji z pełnionej służby, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej.
Anna Kubica Przewodnicząca Rady Powiatu, Bernard Bednorz Starosta Bieruńsko-Lędziński
Bieruń, 20 lipca 2022 roku
 • List gratulacyjny i życzenia z okazji Święta Policji od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Borys-Szopa
Treść listu:
Katowice, 24 lipca 2022 roku
Szanowny Pan nadkomisarz Dariusz Waligóra Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
Szanowny Panie Komendancie,
Z okazji Święta Policji składam na Pana ręce Wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom Cywilnym Policji wyrazy najwyższego uznania za Waszą służbę.
Z podziwem przyglądam się Państwa zaangażowaniu w powierzone Wam obowiązki. Na co dzień mierzycie się ze stresem presją czasu i koniecznością natychmiastowego podejmowania decyzji. Pomimo to zawsze towarzyszy Wam empatia oraz chęć niesienia pomocy. Udowadniacie, że można na Was liczyć
Dzięki Państwa zaangażowaniu policyjny mundur kojarzy się naszym obywatelom z bezpieczeństwem. Noście go z dumą!
Słowa wdzięczności kieruję również do Waszych Rodzin i Bliskich. Dziękuję Im za wyrozumiałość i wsparcie, które otrzymujecie od nich każdego dnia.
Życząc bezpiecznej służby, dziękuję za Wasze oddanie, gotowość niesienia pomocy i odwagę.
Dziękuję, że „służycie wiernie Narodowi, chronicie ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzeżecie bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.”
W życiu osobistym życzę Państwu wielu lat w dobrym zdrowiu, sukcesów i wszelkiej pomyślności. Niech los Wam sprzyja!
Z wyrazami szacunku Bożena Borys-Szopa Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • List Gratulacyjny i życzenia z okazji Święta Policji od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Króla
Treść listu:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Król
Mysłowice, 18.07.2022 roku
Pan Dariusz Waligóra Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
Szanowny Panie Komendancie,
z okazji zbliżającego się Święta Policji, pragnę złożyć na ręce Pana Komendanta najlepsze życzenia, gratulacje i podziękowania dla wszystkich Policjantek, Policjantów i Pracowników Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
Policja pełni szczególną misję społeczną, zapewniając obywatelom spokój i bezpieczeństwo. Jestem pełen uznania dla Waszej wytrwałej i pełnej poświęceń służby. Pragnę podziękować za to, że każdego dnia stoicie na straży prawa, będąc do dyspozycji mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Życzę, aby autorytet jakim cieszy się Policja wciąż wzrastał, a odnoszone przez Państwa sukcesy stale wzmacniały poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Niech każdy dzień przynosi Państwu radość i satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu, a praca niech obfituje w sukcesy.
Na ten szczególny dzień, ale i każdy następny, życzę wszelkiej pomyślności oraz powodzenia zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Z wyrazami szacunku Wojciech Król
 • Listy gratulacyjne i życzenia okolicznościowe z okazji święta policji leżą rozłożone na stole obok bukietu kwiatów. W tle widać baner i napis: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
 • Medal okolicznościowy z okazji 15-lecia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu
 • List gratulacyjny od Burmistrza Miasta Bierunia w ramce stoi na stole w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu. Obok listu stoi bukiet kwiatów. W tle widać biurko komendanta
Powrót na górę strony