Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Na podane numery telefonów komórkowych można dzwonić do dzielnicowych w trakcie ich służby - policjanci są dostępni pod tymi numerami tylko w tych dniach i godzinach kiedy pełnią służbę. Telefony te mają polepszyć komunikację dzielnicowych z mieszkańcami i nie służą do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu patrolu należy skontaktować się z dyżurnym bieruńskiej komendy lub zadzwonić pod numer alarmowy 997 albo 112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Daniel KAMIEŃSKI  tel. 47 85 272 30, 508-372-452

 

 

Dzielnicowi  z terenu miasta BIERUŃ 

Rejon nr 1

Na zdjęciu widzimy dzielnicowego z rejonu numer 1

mł.asp. Łukasz Siarek tel. 47 85 272 25, 727-032-214

e-mail: dzielnicowy.bierun.1@bierun.ka.policja.gov.pl

 

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery parzyste od skrzyżowania z ul. Sośnina do mostu na rzece Wisła, ulice przyległe do prawej strony ul. Warszawskiej patrząc w kierunku Oświęcimia, ul.Bijasowice, osiedle ul.Węglowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon skateparku przy ulicy Królowej Jadwigi - grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

Rejon nr 2

Na zdjęciu widzimy dzielnicowego z rejonu numer 2

 

Starszy dzielnicowy st. asp. Marek KORBEL tel. 47 85 272 25, 727-032-209

e-mail: dzielnicowy.bierun.2@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery nieparzyste od skrzyżowania z ul. Bogusławskiego do mostu na rzece Wisła ulice przyległe do lewej strony ul. Warszawskiej patrząc w kierunku Oświęcimia, ul. Dyrdy, ul. Nadbrzeżna, ul.Przecznica, ul. Przyjaźni, ul. Skowronków, ul. Wawelska, osiedle ul.Granitowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • oś. Granitowa ze szczególnym uwzględnieniem rejonu przy nr 22 ZOZ Multimed - nieprawidłowe parkowanie pojazdów, które utrudniają przejazd innym pojazdom, w tym służbom ratowniczym ze szczególnym uwzględnieniem rejonu przy nr 22 ZOZ Multimed.

 

Rejon nr 7

Od dnia 01.06.2023 r. obowiązki dzielnicowego tego rejonu

powierzono st.post. Michał MAJDA tel. 47 85 272 47, 727-032-206

Rejon obejmuje ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Chemików, osiedle Chemików,  ulice przylegle do ul. Chemików oraz przyległe do lewej strony ul. Krakowskiej patrząc w kierunku Tychów.

                   

Rejon nr 8

Na zdjęciu widzimy dzielnicowego z rejonu numer 8

Dzielnicowy sierż.szt. Michał SZYMUTKO tel. 47 85 272 47, 727-032-204

e-mail: dzielnicowy.bierun.8@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Oświęcimską numery parzyste z ukicami przyległymi, ul.Łysinową z ulicami przyległymi, osiedle Homera, ul. Świerczyniecka do granicy z gminą Bojszowy.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon parkingu przy hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.

 

Rejon nr 11 

Od dnia 17.10.2023 r. obowiązki dzielnicowego tego rejonu

powierzono sierż. szt. Mateusz URBAŃCZYK tel. 47 85 272 48, 727-032-211

e-mail: dzielnicowy.bierun.9@bierun.ka.policja.gov.pl

 

Rejon obejmuje ul. Turystyczną, ul. Turńską, ul.Jaworową, ul. Majową, ul. Zarzyna, ul. Warszawską numery parzyste do nr 106 oraz numery nieparzyste do nr 85, ul. Bogusławskiego nr nieparzyste, ul. Oświęcimską numery nieparzyste, ul. Chemików od ul. Kopcowej do skrzyżowania z ul, Krakowską - nieparzyste, Rynek oraz ulice przyległe, ul. Bojszowską do przejazdu kolejowego w kierunku Tychów oraz tereny przemysłowe ul. Ekonomiczna i ul. Hodowlana.

 

Dzielnicowi  z terenu miasta Lędziny

Rejon nr 3

Starszy dzielnicowy asp. szt. Daniel LASZCZAK tel. 47 85 272 47, 727-032-203

e-mail: dzielnicowy.bierun.3@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery nieparzyste  od skrzyżowania ul. Pokoju z ul. Lędzińską i parzyste do skrzyżowania z ul. Fredry, ul Fredry prawa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, ul. Ułańska wraz z przyległymi, Świniowy, Smardzowice trasa S-1 do granicy miasta, ul. Podmiejska prawa strona od ul. Fredry do ul. Ułańskiej.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon targowiska przy ul. Fredry w Lędzinach - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie miejsc ogólnodostępnych oraz zakłócanie ładu i porządku.

 

Rejon nr 4

Dzielnicowy asp. Mateusz ORLIKOWSKI  tel. 47 852 72 47, 727-032-215

e-mail: dzielnicowy.bierun.4@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery parzyste od skrzyżowania z ul. Fredry, ul. Fredry lewa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, osiedle domków fińskich, ul. Podmiejska lewa strona od ul. Fredry do ul. Gwarków, ul. Gwarków.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon Parku przy ul. Ekonomiczna, Wandy, Grunwaldzkiej, Tyszki - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie ładu i porządku.

 

Rejon nr 5

sierżant sztabowy Krzysztof Matuszny

Dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof MATUSZNY  tel. 47 85 272 47, 727-032-208

e-mail: dzielnicowy.bierun.5@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Lędzińską w całości do ronda, od ronda prawa strona ul. Lędzińskiej patrząc w kierunku Bierunia, ul. Kolonia Piast, osiedla Centrum I i II, Górki, Olszyce, Zamoście.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • skwer przy skrzyżowaniu ul. Lędzińskiej i ul. Kontnego- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie miejsc ogólnodostępnych oraz zakłócanie ładu i porządku.

 

Rejon nr 6

od dnia 16.11.2023r. obowiązki dzielinicowego tego rejonu

powierzono sierż.szt. Karzysztof MATUSZNY tel. 47 85 272 47, 727-032-208

e-mail: dzielnicowy.bierun.6@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Lędzińską od ronda lewą stronę z ul. przyległymi, ul. Pokoju od numeru 30, ul. Oficerską, Paderewskiego, Długosza, Kopalnianą oraz ulice do nich przyległe.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon osiedla “Ziemowit” ul. Pokoju - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie miejsc ogólnodostępnych oraz zakłócanie ładu i porządku

 

Dzielnicowi  z terenu miasta Imielin

Rejon nr 9

Od dnia 01.09.2023 r. obowiązki dzielnicowego tego rejonu

powierzono sierż. szt. Mateusz URBAŃCZYK tel. 47 85 272 48, 727-032-211

e-mail: dzielnicowy.bierun.9@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Imielińską numery parzyste, ul. Miarki wraz z przyległymi, ul. Kordeckiego wraz z przyległymi, Świętego Brata Alberta wraz z przyległymi.

 

Rejon nr 10

Dzielnicowy asp. Mateusz WIECHAJ tel. 47 85 272 48, 727-032-210

e-mail: dzielnicowy.bierun.10@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Imieliśką numery nieparzyste, ul. Sapety, Wyzwolenia, Turystyczna z przyległymi, ul. Poniatowskiego Wandy, Nowozachęty wraz z przyległymi

 

Dzielnicowi  z terenu gminy Chełm Śląski

 

Rejon nr 12

Na zdjęciu widzimy dzielnicową z rejonu nr 12

Starsza dzielnicowa st.asp. Aleksandra KNAPIK tel. 47 85 272 48, 727-032-205

e-mail: dzielnicowy.bierun.12@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Chełmską numery nieparzyste ul. Podłuże, ul. Gamrot wraz z przyległymi, ul. Osada, Chełm Mały, Kopciowice ul. Miodowa, ul. Karłowicza, ul. Górnośląska wraz z przyległymi,  ul. Chełmską numery parzyste ul. Techników,Śląską, Odrodzenia wraz z ulicami przyległymi, Wołodyjowskiego z ul. Przyległymi.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon zbiornika wodnego „Dziećkowice”, ul. Podłuże, Gamrot, Błękitna - parkowanie pojazdów na terenach leśnych przy zbiorniku wodnym, blokowanie niedostosowanymi do pojazdów silnikowych dróg dojazdowych do zbiornika oraz śmiecenie przez turystów i wędkarzy.

 

Dzielnicowy  z terenu gminy Bojszowy

Rejon nr 13

Na zdjęciu widzimy dzielnicową z rejonu nr 13

Dzielnicowa st. sierż. Sylwia Żywczak tel. 47 85 272 48, 727-032-213

e-mail: dzielnicowy.bierun.13@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Bojszowy, Międzyrzecze, Jedlina, Świerczyniec.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 17 lipca 2023 roku do 17 stycznia 2024 roku

  • rejon Skateparku przy ulicy Gościnnej 6 w obrębie Gminnej Biblioteki Publicznej - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez grupującą się w tym rejonie młodzież.
Powrót na górę strony