Praca za granicą

Bezpieczy wyjazd do pracy za granicą

"Bezpieczne wyjazdy do pracy. Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę"

 

Coraz więcej Polaków decyduje się na podjęcie pracy za granicą. Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne bywają niebezpieczne. Decyzje o wyjeździe nie powinny być podejmowane szybko i pochopnie, a pośrednik pracy, z którego usług chcemy skorzystać powinien być rzetelny i legalnie prowadzić swoją działalność.

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu radzi:

 

Jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi pośrednikami pracy?

 

 

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

 

 1. Sprawdź czy pośrednik pracy posiada odpowiedni certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl)

 2. Odradzamy korzystanie z ofert pracy zamieszczonych w prasie zawierajacych jedynie numer telefonu kontaktowego oraz spotkań z pośrednikiem pracy poza biurem firmy (np.: na dworcu, w kawiarni).

 3. Pamiętaj, że polski pośrenik nie ma prawa do pobierania opłat za załatwienie pracy.

 4. Sprawdź w rejestrze (ewidencji działalności gospodarcej lub Krajowym Rejestrze Sadowym), czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, od jak dawna i czy posiada własne biuro.

 5. Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już ludzi do pracy za granicę. Poproś o numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz do osób, które już skorzystały z jego usług i mogą to potwierdzić.

 6. Zanim wyjedziesz za granicę, domagaj się od pośrednika pracy spisania umowy, w której będą podane między innymi: nazwa pracodawcy, warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

 7. Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal.

 8. Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd lub kurs nauki języka obcego, sprawdź, ile wynoszą ceny w innych firmach. Nie przepłacaj!

 9. Nie płać „z góry” bez pokwitowania i poza biurem firmy. Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika - oszusta – nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby.

 10. Pamiętaj, że agencja pośrednicząca do pracy za granicą powinna kierować Cię do pracodwcy a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej.

 

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę decydując się na podjęcie pracy za granicą?

 

  • oceń swoje umiejętności językowe – porównaj z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę,

  • zabierz ze sobą konieczne do wyjazdu i do podjęcia pracy dokumenty (paszport, życiorys, zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje – przetłumaczone na język kraju, w którym podejmiesz pracę),

  • ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia,

  • weź ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia i jest honorowana w krajach UE (informacje na stronie: www.nfz.gov.pl),

  • zapoznaj się z informacjami o życiu oraz warunkach pracy w kraju, do którego wyjeżdżasz (adresy przydatnych stron internetowych: www.npips.gov.pl, www.psz.praca.gov.pl, www.eures.praca.gov.pl, www.pip.gov.pl, www.msz.gov.pl, www.pracaweuropie.edu.pl),

  • weź dane kontaktowe polskiego konsulatu oraz pieniądze na życie i powrót do Polski.

 

Celem uzyskania szerszych informacji na ten temat warto zapoznać się z poradnikiem pt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy” opracowanym przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który znajduje się na stronie internetowej www.mps.gov.pl/index.php?gid=709.

 

Powrót na górę strony