Pokrzywdzeni

Uprawnienia pokrzywdzonego

W Prokuraturze Generalnej opracowano uproszczoną wersję pouczenia o podstawowych uprawnieniach jakie przysługują pokrzywdzonemu w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego. Poniżej przedstawiamy ten dokument, który zgodnie z koncepcją Prokuratora Generalnego, funkcjonując obok istniejącego Pouczenia pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach, jakie jest załączane do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego, może stanowić uzupełnienie jego treści oraz zawiera napisane w przystępny sposób najważniejsze wskazówki dla pokrzywdzonego.

 

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Jako ofiara przestępstwa – czyli pokrzywdzony – masz prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji.

Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:


 

  • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć, jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.

  • Możesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie Cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa). Jeżeli nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

  • Możesz zażądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci sie istotne (np. przesłuchanie świadka lub powołanie biegłego).

  • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu lub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość.

  • Możesz żądać dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa).

  • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz też żądać, aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobę, która jest Ci okazywana.

  • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.

  • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.

  • Jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, możesz żądać przeprowadzenia mediacji.

  • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).


 

PAMIĘTAJ:

Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.

Jeżeli pouczenia pisemne wydają Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta szczegółowych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.


 


 

Opracowanie: Prokuratura Generalna

Powrót na górę strony