Odpisy, kopie akt

Odpisy, kopie akt

Informujemy, że na żądanie osób, za zgodą prezesa sądu, Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wydaje kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Dokumentacja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę oraz wniesienia opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, która wynosi:

- 1 zł za jedną stronę – za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy,

- 6 zł za jedną stronę – za wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt sprawy.

Opłatę za wydanie dokumentacji należy uiścić przelewem na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

konto nr 05 1010 1212 0050 5022 3100 0000

tytuł wpłaty: "Wpłata za ksero dokumentacji (lub za wydanie odpisu) – KPP w Bieruniu".

Dowód wpłaty, z nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie dokumentacji, należy dołaczyć do składanego wniosku.

 

Wzór wniosku do pobrania:

Powrót na górę strony