Dla kandydatów

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Kandydaci do pełnienia służby w Policji przyjmowani są we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach urzędowania jednostki tj. 7.30 - 15.30.

Informujemy, że od 7 czerwca, w każdy czwartek zostaje wprowadzony popołudniowy dyżur komórki kadrowej bieruńskiej komendy. Zainteresowani służbą w Policji mogą w ten dzień do 18.00 uzyskać niezbędne informacje dotyczące rekrutacji lub złożyć dokumenty aplikacyjne.

Rekrutacja

Powrót na górę strony