Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

Wykaz koordynatorów procedury Niebieskie Karty ze wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, a także baza teladresowa podmiotów oraz organizacji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie znajduje się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - kliknij tutaj.

Powrót na górę strony