Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Na podane numery telefonów komórkowych można dzwonić do dzielnicowych w trakcie ich służby - policjanci są dostępni pod tymi numerami tylko w tych dniach i godzinach kiedy pełnią służbę. Telefony te mają polepszyć komunikację dzielnicowych z mieszkańcami i nie służą do zgłaszania pilnych interwencji. Aby zgłosić interwencję wymagającą niezwłocznego przyjazdu patrolu należy skontaktować się z dyżurnym bieruńskiej komendy lub zadzwonić pod numer alarmowy 997 albo 112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Andrzej WIELGUS tel. 47 85 272 30, 508-372-452

 

 

Dzielnicowi  z terenu miasta BIERUŃ 

Rejon nr 1

Dzielnicowy  st. asp. Oskar WACŁAWEK tel. 47 852 72 25, 727-032-214

e-mail: dzielnicowy.bierun.1@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery parzyste od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu na rzece Wisła ulice przyległe do prawej strony ul. Warszawskiej patrząc w kierunku Oświęcimia , Bijasowice, osiedle Węglowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon skateparku przy ulicy Królowej Jadwigi - grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

 

Rejon nr 2

Starszy aspirant Marek Korbel

Dzielnicowy st. asp. Marek KORBEL tel. 47 85 272 25, 727-032-209

e-mail: dzielnicowy.bierun.2@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery nieparzyste od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu na rzece Wisła ulice przyległe do lewej strony ul. Warszawskiej patrząc w kierunku Oświęcimia , Czarnuchowice, osiedle Granitowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 15 lipcaa 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon bloku 23-33 przy ulicy Granitowej w Bieruniu - spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

 

Rejon nr 7

Dzielnicowy st. asp. Przemysław WŁOCH tel. 47 85 272 47, 727-032-206

e-mail: dzielnicowy.bierun.7@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery parzyste od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania ulicy Chemików z ul. Krakowską,  ul. Hodowlana, Jajosty, osiedle Chemików, Baraniec,  ul. przyległe do ul. Chemików oraz przyległe do lewej strony ul. Krakowskiej patrząc w kierunku Tychów.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon przejścia tzw. "Grobli" pomiędzy ulicami Chemików a Krakowską - grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

 

Rejon nr 8

Młodszy aspirant Tomasz Balasiński

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz BALASIŃSKI  tel. 47 85 272 47, 727-032-204

e-mail: dzielnicowy.bierun.8@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Warszawską numery nieparzyste od skrzyżowania z ul. Turystyczną  ul. Krakowska od skrzyżowania z ul. Chemików, ul. Rynek, Oświęcimska z ulicami przyległymi, Turyńska, Łysinowa z ulicami przyległymi, osiedle Homera, ul. Świerczyniecka do granicy z gminą Bojszowy.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon placu zabaw przy ulicy Homera, między numerami 14-16 - spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

 

Dzielnicowi  z terenu miasta Lędziny

Rejon nr 3

Starszy dzielnicowy asp. szt. Daniel LASZCZAK tel. 47 85 272 47, 727-032-203

e-mail: dzielnicowy.bierun.3@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery nieparzyste  od skrzyżowania ul. Pokoju z ul. Lędzińską i parzyste do skrzyżowania z ul. Fredry, ul Fredry prawa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, ul. Ułańska wraz z przyległymi, Świniowy, Smardzowice trasa S-1 do granicy miasta, ul. Podmiejska prawa strona od ul. Fredry do ul. Ułańskiej.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • teren Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Hołdunowskiej 13 - niiszczenie mienia szkoły, zaśmiecanie miejsca publicznego.

 

Rejon nr 4

Dzielnicowy mł. asp. Mateusz ORLIKOWSKI  tel. 47 852 72 47, 727-032-215

e-mail: dzielnicowy.bierun.4@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Hołdunowską numery parzyste od skrzyżowania z ul. Fredry, ul. Fredry lewa strona od ul. Hołdunowskiej do ul. Podmiejskiej, osiedle domków fińskich, ul. Podmiejska lewa strona od ul. Fredry do ul. Gwarków, ul. Gwarków.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • teren zielony w obrębie ulic Wandy, Grunwaldzkiej i Ekonomicznej - grupowanie się młodzieży w okresie letnio-wakacyjnym, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

 

Rejon nr 5

sierżant sztabowy Krzysztof Matuszny

Dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof MATUSZNY  tel. 47 85 272 47, 727-032-208

e-mail: dzielnicowy.bierun.5@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Lędzińską w całości do ronda, od ronda prawa strona ul. Lędzińskiej patrząc w kierunku Bierunia, ul. Kolonia Piast, osiedla Centrum I i II, Górki, Olszyce, Zamoście.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon Placu Farskiego przy ulicy Lędzińskiej - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie miejsca publicznego.

 

Rejon nr 6

Aspirant Kornel Kulas

Dzielnicowy asp. Kornel KULAS tel. 47 85 272 47, 727-032-212

e-mail: dzielnicowy.bierun.6@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Lędzińską  od ronda lewą stronę z ul. przyległymi, ul Pokoju od numeru 30, ul. Oficerską, Paderewskiego, Długosza, Kopalnianą oraz ulice do nich przyległe.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon skateparku, placu zabaw, basenu otwartego wraz z wodnym placem zabaw dla dzieci oraz przyległych terenów zielonych przy ulicy Stadionowej - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i nisczenie mienia przez grupującą się w tym rejonie młodzież.

 

Dzielnicowi  z terenu miasta Imielin

Rejon nr 9

Dzielnicowy asp. szt. Norbert SOJ tel. 47 85 272 48, 727-032-211

e-mail: dzielnicowy.bierun.9@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Imieliśką numery parzyste, ul. Miarki wraz z przyległymi, ul. Kordeckiego wraz z przyległymi, B. Alberta wraz z przyległymi.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 14 stycznia 2022 roku do 14 lipca 2022 roku

 • teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Karola Miarki 7 - zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, dewastacja mienia i zaśmiecanie miejsc publicznych.

 

Rejon nr 10

Dzielnicowy asp. Mateusz WIECHAJ tel. 47 85 272 48, 727-032-210

e-mail: dzielnicowy.bierun.10@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Imieliśką numery nieparzyste, ul. Sapety, Wyzwolenia, Turystyczna z przyległymi, ul. Poniatowskiego Wandy, Nowozachęty wraz z przyległymi

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10 w okresie od 14 stycznia 2022 roku do 14 lipca 2022 roku

 • ulica Wandy (rejon domków campingowych i ogródków działkowych) - kradzieże z włamaniem, dewastacja mienia, zakłócanie ładu i porządku publicznego, naruszanie zakazu parkowania na terenie leśnym.

 

Dzielnicowi  z terenu gminy Chełm Śląski

Rejon nr 11

 Dzielnicowy asp. Łukasz JONIEC tel. 47 85 272 48, 727-032-207

e-mail: dzielnicowy.bierun.11@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Chełmską numery parzyste ul. Techników,Śląską, Odrodzenia wraz z ulicami przyległymi, Wołodyjowskiego z ul. Przyległymi.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 11 w okresie od 14 stycznia 2022 roku do 14 lipca 2022 roku

 • cały rejon nr 11 - brak numeracji posesji.

 

Rejon nr 12

Dzielnicowa asp. Aleksandra KNAPIK tel. 47 85 272 48, 727-032-205

e-mail: dzielnicowy.bierun.12@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje ul. Chełmską numery nieparzyste ul. Podłuże, ul. Gamrot wraz z przyległymi, ul. Osada, Chełm Mały, Kopciowice ul. Miodowa, ul. Karłowicza, ul. Górnośląska wraz z przyległymi.

 

Dzielnicowy  z terenu gminy Bojszowy

Rejon nr 13

Starszy dzielnicowy asp. szt. Daniel KAMIEŃSKI  tel. 47 85 272 48, 727-032-213

e-mail: dzielnicowy.bierun.13@bierun.ka.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Bojszowy, Międzyrzecze, Jedlina, Świerczyniec.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 15 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

 • rejon placu zabaw przy ulicy Gościnnej 6 w obrębie Gminnej Biblioteki Publicznej - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zakłócanie ciszy nocnej przez grupującą się w tym rejonie młodzież.
Powrót na górę strony